Κατά την εγκατάσταση μιας πόρτας ή ενός παραθύρου, η προετοιμασία είναι πολύ σημαντική σε όλα τα βήματα: από τη φύλαξη ως την τελική εγκατάσταση.

Η σωστή εγκατάσταση απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και προσοχή στις λεπτομέρειες.

 • Παρ’ όλο που η λειτουργία των προϊόντων μας είναι ομαλή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην τραυματιστεί κανένας χρήστης.
 • Μην μεταφέρετε κινητά ή νεκρά φορτία στα προϊόντα μας, καθώς μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία τους, να προκληθεί ζημιά στη συναρμογή του πλαισίου ή θραύση του υαλοπίνακα.
 • Ολοκληρώστε την κατασκευή νεκρών φορτίων, όπως τα ανώτερα επίπεδα και η στέγη, πριν εγκαταστήσετε τις πόρτες ή τα παράθυρα.
 • Υπολογίστε τα φορτία έτσι ώστε να καλύπτουν τις πιο κρίσιμες επιδράσεις των συντελεστών φορτίων και των συνδυασμών φορτίων, σύμφωνα με τους σχετικούς οικοδομικούς κανονισμούς. Υπάρχουν πολλά είδη φορτίων: κινητά, νεκρά, παράπλευρα, βοηθητικά, θερμικής πρόκλησης, σεισμικά, κ.λπ.
 • Βεβαιωθείτε πως η μέγιστη κατακόρυφη απόκλιση του άνω τμήματος του πλαισίου υπό κάθε συνδυασμό φορτίων δεν υπερβαίνει το άνοιγμα/720 ή τα 0,64 cm, οποιοδήποτε είναι μικρότερο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβουλευτείτε έναν μηχανικό με ειδίκευση σε στατικές μελέτες για εγκαταστάσεις πέραν των ορίων αυτών, για να παρέχει συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Δεδομένου ότι τα παράθυρα είναι τελειωμένα προϊόντα, βεβαιωθείτε πως τα προστατεύετε έναντι τυχόν ζημιών:

 • Κατά τη φύλαξη, να χειρίζεστε τα υλικά προσεκτικά.
 • Μην ρίχνετε ή σέρνετε τα παράθυρα από το φορτηγό παράδοσης, για να αποφύγετε την καταπόνηση ή την πρόκληση ζημιών στα προϊόντα ή τα εξαρτήματα.
 • Στοιβάζετε τα παράθυρα σύμφωνα με τα βέλη κατεύθυνσης. Χρησιμοποιείτε μη αποξεστικά διαχωριστικά παρεμβύσματα ώστε να αποφεύγεται η τριβή μεταξύ των προϊόντων.
 • Μην αποθηκεύετε τα παράθυρα απευθείας στο πάτωμα. Τοποθετήστε τα πάνω σε παλέτες, σανίδες, κ.λπ.
 • Προστατέψτε τα προϊόντα από τα καιρικά φαινόμενα, χρησιμοποιώντας καλά αεριζόμενο κάλυμμα. Προτιμάτε τη φύλαξη των παραθύρων σε ξηρό περιβάλλον.
 • Αν βραχεί η συσκευασία, βγάλτε τα παράθυρα από τη συσκευασία και ανασυσκευάστε τα χρησιμοποιώντας στεγνά υλικά. Μετακινήστε τα παράθυρα σε στεγνό χώρο. Το βρεγμένο χαρτόνι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις ανοδιωμένες και βαμμένες επιφάνειες γρήγορα και σε σοβαρό βαθμό.
 • Χρησιμοποιήστε στεγανωτικά σύμφωνα με τα πρότυπα AAMA 802.3 -10 και 803.3-10 για οποιαδήποτε ανάγκη σφράγισης κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε στεγανωτικό που συστήνεται και εγκρίνεται από τον κατασκευαστή στεγανωτικού, ως συμβατό με το πλαίσιο, τις τελικές επιφάνειες και τα υλικά γύρω από το παράθυρο.
 • Εξασφαλίστε πως το μέγεθος όλων των στεγανωτικών αρμών δεν υπερβαίνει το ελάχιστο ή το μέγιστο που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του στεγανωτικού.
 • Μπορεί να απαιτείται επιπρόσθετο στεγανωτικό για ορισμένες τελικές επεξεργασίες εξωτερικών τοίχων, ανάμεσα στην περίμετρο του πλαισίου του παραθύρου και την τελική επιφάνεια του τοίχου. Αυτό θα καθοριστεί από εσάς ή τον εργολάβο σας. Σε αυτή την περίπτωση, το στεγανωτικό πρέπει να είναι ελαστομερές.

Αν το εργοστασιακά παρεχόμενο έλασμα εγκιβωτισμού ποδιάς δεν είναι κατάλληλο, η εγγύηση του προϊόντος θα παραμένει σε ισχύ αν το σύστημα εγκιβωτισμού που το αντικαθιστά είναι ουσιαστικά παρόμοιου σχεδιασμού με το εργοστασιακό.

 • Αν το προϊόν πρόκειται να εκτεθεί σε ακραίες καιρικές συνθήκες, χρησιμοποιήστε συμβατό στεγανωτικό πάνω στην κοιλότητα της θερμοδιακοπής για όλες τις ποδιές, τις ράβδους Τ και τους στρωτήρες.
 • Το έλασμα εγκιβωτισμού εξασφαλίζει πως το νερό που ίσως διαπεράσει τη θερμοδιακοπή και τη σύνδεση με ορθοστάτες συλλέγεται και κατευθύνεται προς το εξωτερικό του κτιρίου.
 • Σε ακραίες καιρικές συνθήκες, αντικαταστήστε ή καλύψτε μεταλλικά ελάσματα εγκιβωτισμού ποδιάς με μη αγώγιμα υλικά για την αποφυγή της διείσδυσης υγρασίας ή συμπύκνωσης υδρατμών στο εσωτερικό του κτιρίου.
 • Κάθε προϊόν πρέπει να συναρμολογείται με τους τυχόν υαλοπίνακες σύμφωνα με τα πρότυπα AAMA και τις οδηγίες του εργοστασίου. Για τη συναρμολόγηση του προϊόντος και την τοποθέτηση του υαλοπίνακα ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται σε ξεχωριστά φυλλάδια. Αν δεν έχετε αυτά τα φυλλάδια, επικοινωνήστε με το εργοστάσιο για να λάβετε αντίγραφο των οδηγιών.
 • Η εγκατάσταση κάθε προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα κατά ASTM E 2112.
 • Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε πως κάθε προϊόν συναρμολογείται με τον υαλοπίνακά του και εγκαθίσταται σωστά, βάσει των οδηγιών, πλήρως στεγανωμένο, ώστε να μην παρουσιάζει διαρροές και να λειτουργεί σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν διατίθενται ανοιγόμενες σίτες, παρέχουμε επιφανειακά χερούλια για απλότητα στον σχεδιασμό.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση ενός προϊόντος, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Οι οδηγίες αυτές ισχύουν για όλες τις εγκαταστάσεις τύπου nail-fin, ανεξάρτητα από τη σειρά του παραθύρου, τη διαμόρφωση ή τη λειτουργία του προϊόντος που πρόκειται να εγκατασταθεί (π.χ. οριζόντιο συρόμενο παράθυρο, δίφυλλο, σταθερό, μονόφυλλο ανακλινόμενο, κ.λπ.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μονωτικό φύλλο για αυτές τις οδηγίες είναι το μονωτικό χαρτί Moistop. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και άλλα μονωτικά υλικά που πληρούν την Ομοσπονδιακή Προδιαγραφή UU-B-790a Τύπου 1, Βαθμού Α, Στιλ 4 των ΗΠΑ. Όταν χρησιμοποιείτε μονωτικό χαρτί Moistop, οι λωρίδες χαρτιού δεν πρέπει να είναι στενότερες από 12 cm (ή πιο φαρδιές ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς).

Το μονωτικό χαρτί πρέπει να στερεώνεται χρησιμοποιώντας γαλβανισμένα καρφιά ή συνδετήρες ανθεκτικούς στη διάβρωση. Πρέπει να εφαρμόζεται από κάτω προς τα πάνω σε όλη την περίμετρο του ανοίγματος της πόρτας.

 1. Μετρήστε το άνοιγμα και εξασφαλίστε πως το πλαίσιο του παραθύρου χωράει στο άνοιγμα.
 2. Εφαρμόστε την πρώτη λωρίδα μονωτικού χαρτιού οριζόντια, ακριβώς κάτω από την ποδιά. Κόψτε αρκετό μήκος ώστε να εκτείνεται πέρα από κάθε πλευρά του παραθύρου και να προβάλλει τουλάχιστον 7,5 cm πέρα από το κατακόρυφο μονωτικό φύλλο που θα εφαρμοστεί αργότερα (βλ. εικόνα 1).
 3. Στερεώστε την άνω άκρη του μονωτικού χαρτιού της ποδιάς στο πλαίσιο, αλλά μην στερεώσετε την κάτω άκρη. Έτσι διασφαλίζεται πως το οικοδομικό χαρτί προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, που θα εφαρμοστεί αργότερα, θα μπορεί να τοποθετηθεί από κάτω προς τα πάνω και πίσω από το μονωτικό χαρτί του παραθύρου.
 4. Τοποθετήστε μη πορώδεις, μη απορροφητικές, ανόργανες σφήνες στην ποδιά του ανοίγματος με το πλαίσιο για να στηριχτεί το παράθυρο. Ευθυγραμμίστε και αλφαδιάστε την ποδιά και αποτρέψτε την περιστροφή της.
 5. Εφαρμόστε στεγανωτικό στην πίσω πλευρά των αλουμινένιων γωνιών, αν χρειάζεται, και στερεώστε τις στην εξωτερική πλευρά στις γωνίες των φλαντζών στήριξης (βλ. εικόνα 2α). Εφαρμόστε συνεχόμενη γραμμή στεγανωτικού πάχους 1,2 cm στην πίσω πλευρά (εσωτερικά) της φλάντζας στήριξης μόνο στο άνω τμήμα και στις πλευρές. Μην εφαρμόσετε στεγανωτικό στην πίσω πλευρά της φλάντζας στήριξης στην ποδιά.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εφαρμόστε αρκετό στεγανωτικό στην εσωτερική πλευρά της φλάντζας στήριξης (nail-fin), στην ένωση των πλευρών του πλαισίου με την ποδιά. Βεβαιωθείτε πως το στεγανωτικό καλύπτει ολόκληρη την ένωση (από τη φλάντζα ως το εσωτερικό πέλμα του παραθύρου). Εκτείνετε προς τα πάνω σε ύψος 2,5 cm στις πλευρές του πλαισίου και κατά μήκος της ποδιάς (βλ. εικόνα 2β).
 6. Αν το προϊόν έχει θερμοδιακοπή ή είναι συνδεδεμένο με ορθοστάτες Ι με άλλο προϊόν, εφαρμόστε στεγανωτικό σε όλες τις γωνίες ή τους αρμούς του ελάσματος εγκιβωτισμού ποδιάς για να εξασφαλίσετε πως το έλασμα έχει στεγανοποιηθεί (βλ. εικόνα 3α). Τοποθετήστε το έλασμα εγκιβωτισμού ποδιάς στο άνοιγμα και βάλτε το επάνω σε αλφαδιασμένες σφήνες, σε πλήρη στρώση στεγανωτικού. Εφαρμόστε 2 συνεχόμενες γραμμές στεγανωτικού στην εσωτερική γωνία (πλευρά πλαισίου) του ελάσματος εγκιβωτισμού (βλ. εικόνα 3β). Αυτές οι γραμμές στεγανωτικού θα σφραγίσουν την εσωτερική γωνία του εγκατεστημένου πλαισίου του παραθύρου.
 7. Τοποθετήστε το παράθυρο μέσα στο άνοιγμα (βλ. εικόνα 4). Σφηνώστε με μη πορώδεις, μη απορροφητικές, ανόργανες σφήνες, στο άνω τμήμα και τις πλευρές του πλαισίου. Μετρήστε και ρυθμίστε, όπως χρειάζεται, για αλφάδιασμα και ζύγισμα, καθώς και για ομοιόμορφη τοποθέτηση στο άνοιγμα του πλαισίου. Βεβαιωθείτε πως δεν παρουσιάζονται προεξοχές και βυθίσεις στο άνω τμήμα, τις πλευρές ή την ποδιά του πλαισίου.
 8. Στερεώστε το παράθυρο περιμετρικά με γαλβανισμένες βίδες 6d ή ανοξείδωτες βίδες ή ισοδύναμες, σε αποστάσεις 30 cm μεταξύ των κέντρων. Για ανοιγόμενα και περιστρεφόμενα παράθυρα, χρησιμοποιήστε επιπρόσθετες βίδες τοποθετημένες σε απόσταση 2,5 cm σε κάθε πλευρά και στο ίδιο επίπεδο με τον μεντεσέ ή τον μηχανισμό περιστροφής. Εφαρμόστε στεγανωτικό για να στερεώσετε όλες τις κεφαλές των βιδών κατά την εγκατάσταση. Η βίδα πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση ως 15 cm, αλλά όχι πιο κοντά από 7,5 cm σε κάθε κατεύθυνση από τις γωνίες, για να αποτραπεί η παραμόρφωση του πλαισίου ή ρωγμές στη στεγάνωση των ενώσεων.
 9. Οι στεγανώσεις ενώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο μπορεί να υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά, εκφόρτωση και τον χειρισμό κατά την εγκατάσταση. Η ακεραιότητα όλων των αρμών του πλαισίου μετά την εγκατάσταση είναι δική σας ευθύνη. Γι’ αυτό εκτελέστε δοκιμή με νερό σε όλους τους αρμούς για να εξασφαλίσετε πως το προϊόν έχει σφραγιστεί πλήρως. Αν η σφράγιση δεν είναι πλήρης, γεμίστε ξανά τους αρμούς ή/και εφαρμόστε ξανά στεγανωτικό για να εξασφαλίσετε τη στεγανότητα των ενώσεων και επαναλάβετε τη δοκιμή, όπως χρειάζεται.
 10. Ακριβώς πριν από την εφαρμογή του μονωτικού χαρτιού στο άνω τμήμα και τις πλευρές του πλαισίου, εφαρμόστε συνεχόμενο στεγανωτικό στην εκτεθειμένη φλάντζα στήριξης (nail-fin) στο άνω τμήμα και τις πλευρές του εγκατεστημένου παραθύρου. Επίσης εφαρμόστε στεγανωτικό στις γωνίες του πλαισίου και σε όλο το μήκος των ενώσεων στις φλάντζες στήριξης (nail-fin).
 11. Σε κάθε πλευρά του πλαισίου, καλύψτε το μονωτικό χαρτί με το στεγανωτικό στη φλάντζα στήριξης και στερεώστε το στη θέση του. Το μονωτικό χαρτί θα πρέπει να κοπεί αρκετά μακρύ ώστε να εκτείνεται τουλάχιστον 7,5 cm μετά το μονωτικό χαρτί της ποδιάς και τουλάχιστον 15 cm πάνω από το πρέκι του παραθύρου (βλ. εικόνα 5).
 12. Στο πρέκι του παραθύρου, καλύψτε το μονωτικό χαρτί με το στεγανωτικό στη φλάντζα στήριξης και στερεώστε το στη θέση του. Το μονωτικό χαρτί θα πρέπει να κοπεί αρκετά μακρύ ώστε να εκτείνεται τουλάχιστον 7,5 cm πέρα από κάθε πλευρά (βλ. εικόνα 6).
 13. Εφαρμόστε οικοδομικό χαρτί ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες σε οριζόντιες στρώσεις από κάτω προς τα επάνω για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση (βλ. εικόνα 7).
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το οικοδομικό χαρτί, η μόνωση ή άλλα υλικά άλλων τεχνιτών χρησιμοποιούνται ως το κύριο περιβαλλοντικό φράγμα κάτω από την τελική επιφάνεια του τοίχου (π.χ. σοβάς, διακοσμητικά τούβλα, επένδυση, κ.λπ.), η διασφάλιση της συνέχειας του περιβαλλοντικού φράγματος είναι δική σας ευθύνη. Γι’ αυτό, πρέπει να σφραγίσετε το υλικό στο πλαίσιο του παραθύρου αποτελεσματικά.
 14. Εφαρμόστε μονωτικό κορδόνι (το μέγεθος εξαρτάται από το κενό των σφηνών και καθορίζεται από τον εγκαταστάτη) και στεγανωτικό σε ολόκληρο τον εσωτερικό αρμό μεταξύ του πλαισίου και της οικοδομής για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Οι οδηγίες αυτές ισχύουν για όλα τα πλαίσια τύπου μπλοκ (ίσο πέλμα) οριζόντια συρόμενα, δίφυλλα, σταθερά, μονόφυλλα ανακλινόμενα, κ.λπ.

 1. Μετρήστε το άνοιγμα και εξασφαλίστε πως το πλαίσιο του παραθύρου χωράει στο άνοιγμα.
 2. Τοποθετήστε μη πορώδεις, μη απορροφητικές, ανόργανες σφήνες στην ποδιά του ανοίγματος με το πλαίσιο για να στηριχτεί το παράθυρο. Ευθυγραμμίστε και αλφαδιάστε την ποδιά και αποτρέψτε την περιστροφή της.
 3. Ανοίξτε τρύπες στο πλαίσιο για την αγκύρωσή του πριν από την εγκατάστασή του.
 4. Αν το προϊόν έχει θερμοδιακοπή ή είναι συνδεδεμένο με ορθοστάτες Ι με άλλο προϊόν και απαιτείται έλασμα εγκιβωτισμού ποδιάς, εφαρμόστε στεγανωτικό σε όλες τις γωνίες ή τους αρμούς του ελάσματος εγκιβωτισμού ποδιάς για να εξασφαλίσετε πως το έλασμα έχει στεγανοποιηθεί (βλ. εικόνα 8α). Τοποθετήστε το έλασμα εγκιβωτισμού ποδιάς στο άνοιγμα και βάλτε το επάνω σε αλφαδιασμένες σφήνες, σε πλήρη στρώση στεγανωτικού. Εφαρμόστε 2 συνεχόμενες γραμμές στεγανωτικού στην εσωτερική γωνία (πλευρά πλαισίου) του ελάσματος εγκιβωτισμού (βλ. εικόνα 3β). Αυτές οι γραμμές στεγανωτικού θα σφραγίσουν την εσωτερική γωνία του εγκατεστημένου πλαισίου του παραθύρου. Μην εφαρμόσετε στεγανωτικό στην εξωτερική πλευρά του ελάσματος εγκιβωτισμού ποδιάς.
 5. Τοποθετήστε το παράθυρο στο άνοιγμα και επάνω στο έλασμα εγκιβωτισμού ποδιάς. Σφηνώστε μονωτικό κορδόνι κυψελών κλειστού τύπου (το μέγεθος εξαρτάται από το κενό των σφηνών και καθορίζεται από τον εγκαταστάτη) στην κοιλότητα και στεγανώστε την υπόλοιπη κοιλότητα (βλ. εικόνα 8β). Σφηνώστε με μη πορώδεις, μη απορροφητικές, ανόργανες σφήνες, στο άνω τμήμα και τις πλευρές του πλαισίου. Μετρήστε και ρυθμίστε, όπως χρειάζεται, για αλφάδιασμα και ζύγισμα, καθώς και για ομοιόμορφη τοποθέτηση στο άνοιγμα του πλαισίου. Βεβαιωθείτε πως δεν παρουσιάζονται προεξοχές και βυθίσεις στο άνω τμήμα, τις πλευρές ή την ποδιά του πλαισίου.
 6. Στερεώστε το παράθυρο περιμετρικά με ανοξείδωτες λαμαρινόβιδες τραπεζοειδούς κεφαλής αρ. 8 x 2″ με βύσματα τοιχοποιίας, αν απαιτούνται, σε αποστάσεις το πολύ 30 cm μεταξύ των κέντρων.
  Σημείωση: Οι πλευρές των πλαισίων μονόφυλλων και δίφυλλων ανακλινόμενων παραθύρων πρέπει να αγκυρώνονται με αυτοκοχλιούμενες λαμαρινόβιδες φρεζάτης κεφαλής αρ. 8 x 2″ με μολύβδινα παρεμβύσματα τοιχοποιίας, αν απαιτούνται, σε αποστάσεις το πολύ 30 cm μεταξύ των κέντρων.
  Οι βίδες θα πρέπει να τοποθετούνται εναλλάξ στην εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του πλαισίου για εξασφάλιση ομοιομορφίας. Για ανοιγόμενα και περιστρεφόμενα παράθυρα, χρησιμοποιήστε επιπρόσθετες βίδες τοποθετημένες σε απόσταση 2,5 cm σε κάθε πλευρά και στο ίδιο επίπεδο με τον μεντεσέ ή τον μηχανισμό περιστροφής. Εφαρμόστε στεγανωτικό για να στερεώσετε όλες τις κεφαλές των βιδών κατά την εγκατάσταση.
 7. Δώστε μεγάλη προσοχή κατά την αγκύρωση της ποδιάς, ώστε να μην σχηματιστεί μη στεγανοποιημένη διάτρηση σε κρυφή κοιλότητα.
 8. Η βίδα πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση ως 15 cm, αλλά όχι πιο κοντά από 7,5 cm σε κάθε κατεύθυνση από τις γωνίες, για να αποτραπεί η παραμόρφωση του πλαισίου ή ρωγμές στη στεγάνωση των ενώσεων.
 9. Οι στεγανώσεις ενώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο μπορεί να υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά, εκφόρτωση και τον χειρισμό κατά την εγκατάσταση. Η ακεραιότητα όλων των αρμών του πλαισίου μετά την εγκατάσταση είναι δική σας ευθύνη. Γι’ αυτό εκτελέστε δοκιμή με νερό σε όλους τους αρμούς για να εξασφαλίσετε πως το προϊόν έχει σφραγιστεί πλήρως. Αν η σφράγιση δεν είναι πλήρης, γεμίστε ξανά τους αρμούς ή/και εφαρμόστε ξανά στεγανωτικό για να εξασφαλίσετε τη στεγανότητα των ενώσεων και επαναλάβετε τη δοκιμή, όπως χρειάζεται.
 10. Εφαρμόστε μονωτικό κορδόνι (το μέγεθος εξαρτάται από το κενό των σφηνών και καθορίζεται από τον εγκαταστάτη) και συνεχόμενη γραμμή στεγανωτικού σε ολόκληρο τον εξωτερικό και εσωτερικό αρμό μεταξύ του πλαισίου και της οικοδομής για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Κατεργαστείτε το στεγανωτικό για να εξαλειφθούν φυσαλίδες, κενά ή/και διακοπές και διασφαλίστε πλήρως στεγανή σφράγιση.

Έχετε παρατηρήσει μια λευκή σκόνη στα κατώφλια; Αυτή είναι η γαλβανική οξείδωση.

Όποτε τοποθετούνται ανόμοια μέταλλα σε επαφή μεταξύ τους, ή πολύ κοντά, είναι πιθανό να δημιουργηθεί οξείδωση.

Αν υπάρχει ηλεκτρολύτης, όπως υγρασία (ειδικά αλμυρό νερό), τα δύο μέταλλα γεφυρώνονται και σχηματίζουν ηλεκτρική σύζευξη. Αν δημιουργηθεί σύζευξη, τότε αρχίζει μεταφορά ηλεκτρονίων. Με άλλα λόγια, το ένα μέταλλο έλκει μάζα από το άλλο μέταλλο, προκαλώντας οξείδωση.

Πώς μπορεί να αποτραπεί η γαλβανική οξείδωση;

 1. Μόνωση: Εξασφαλίστε πως τα ανόμοια μέταλλα είναι πλήρως μονωμένα τοποθετώντας αδρανή υλικά μεταξύ τους. Έτσι παρεμποδίζεται η γεφύρωση των δύο υλικών μέσω της υγρασίας και ο σχηματισμός ηλεκτρικής σύζευξης.
 2. Καθαρισμός: Ακολουθήστε τις οδηγίες φροντίδας και συντήρησης. Στεγνώνετε τις περιοχές αυτές όσο το δυνατόν ταχύτερα για να σταματά η ανάπτυξη τυχόν ηλεκτρικής σύζευξης.
 3. Συμβιβαστική ηλεκτρική άνοδος: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο οικοδόμος ή/και ο αρχιτέκτονας απαιτούν την ένωση ανόμοιων μετάλλων. Αν δεν πετύχουν τα βήματα 1 και 2, χρησιμοποιήστε υλικό που είναι ασθενέστερο από τα άλλα υλικά. Έτσι θα δράσει ανοδικά, χάνοντας το ίδιο ηλεκτρόνια, αντί για τα μέταλλα. Επικοινωνήστε με τον οικοδόμο/αρχιτέκτονα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.