ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτές τις γενικές οδηγίες συναρμολόγησης υαλοστασίων για προϊόντα πιστοποιημένα για Ζώνες Τυφώνων Υψηλής Ταχύτητας (HVHZ, πιστοποιημένα σε πρόσκρουση). Ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για οδηγίες συναρμολόγησης υαλοστασίων για συγκεκριμένο προϊόν.

Χρησιμοποιήστε οινόπνευμα για να καθαρίσετε ολόκληρη την περίμετρο του υαλοπίνακα σε απόσταση τουλάχιστον 5 cm από τις ακμές του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε πως έχετε καθαρίσει τον υαλοπίνακα από λιπαρές ουσίες, σκόνη ή ρύπους για να εξασφαλίσετε τη σωστή κόλληση της σιλικόνης στον υαλοπίνακα.

Οι κατάλληλοι τάκοι (έδρασης και πλευρικοί) για κάθε σειρά προϊόντων περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 1 – Εξαρτήματα συναρμολόγησης υαλοστασίων
[Πίνακας]
*Το στοιχείο 18621 πρέπει να κοπεί σε πλάτος 1 cm.

Χρησιμοποιήστε 2 ή 3 τάκους έδρασης (βλέπε εικόνα παρακάτω) για να σχηματίσετε μια γωνία για την τοποθέτηση του υαλοπίνακα πριν από τη συναρμολόγηση του υαλοστασίου. Τοποθετήστε τους τάκους έδρασης ποδιάς σε απόσταση περίπου 15 cm από τις πλευρές. Βεβαιωθείτε πως δεν φράζεται καμία οπή ή λούκι αποστράγγισης νερού στο πλαίσιο ή στην κάσα. Χρησιμοποιήστε σιλικόνη για να στερεώσετε τους τάκους, εκτός αν είναι αυτοκόλλητοι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συναρμολογήστε το υαλοστάσιο αμέσως αφού εφαρμόσετε το στεγανωτικό. Ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες, το στεγανωτικό σχηματίζει κρούστα μέσα σε λίγα λεπτά από την εφαρμογή του. Αν σχηματιστεί κρούστα στη σφράγιση, δεν θα είναι δυνατή η σωστή επικόλληση του υαλοπίνακα με το στεγανωτικό.

Υαλοστάσια, εξωτερικά – Εφαρμόστε στεγανωτικό σε μήκος 10-15 cm στις γωνίες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εφαρμόστε αρκετό στεγανωτικό για να εξασφαλίσετε καλή επικόλληση με τον υαλοπίνακα.

Σε αυτή την περίπτωση, το στεγανωτικό αποτρέπει την εύκολη αφαίρεση του υαλοπίνακα από έξω και την είσοδο στο κτίριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υαλοπίνακας πρέπει να είναι κεντραρισμένος στο άνοιγμα.

Υαλοστάσια, εσωτερικά – Εφαρμόστε στεγανωτικό σε όλη την περίμετρο του πλαισίου, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Εφαρμόστε αρκετό στεγανωτικό για να εξασφαλίσετε καλή επικόλληση με τον υαλοπίνακα.
Σε αυτή την περίπτωση, το στεγανωτικό αποτρέπει τη διείσδυση αέρα και νερού στο κτίριο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υαλοπίνακας πρέπει να είναι κεντραρισμένος στο άνοιγμα.

Προαιρετική σφράγιση για ακραίες καιρικές συνθήκες – Σε ακραίες καιρικές συνθήκες, θα πρέπει να προσθέσετε στεγανωτικό αρμό στην περίμετρο του πλαισίου (είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά) όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Αυτός ο αρμός εφαρμόζεται μόνο επί τόπου.

Ακραία καιρικά φαινόμενα ή συστολής ξήρανσης – Για εγκαταστάσεις που εκτίθενται σε ακραία καιρικά φαινόμενα, εφαρμόστε συμβατό στεγανωτικό επάνω στην κοιλότητα θερμοδιακοπής στις ποδιές, τις ράβδους Τ και τους ορθοστάτες, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Αυτό εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα με θερμομονωμένο πλαίσιο.

  • Τοποθετήστε επιπρόσθετους τάκους (έδρασης και πλευρικούς) στις πλευρές και το πάνω μέρος του πλαισίου για να γωνιάσει ο υαλοπίνακας και να αποτραπεί οποιαδήποτε μετακίνηση, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.
  • Τοποθετήστε πλευρικούς τάκους σε στρώσεις (χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητο) για να ελαχιστοποιήσετε ή να εξαλείψετε το κενό μεταξύ υαλοπίνακα και πλαισίου. Χρησιμοποιήστε σιλικόνη για να στερεώσετε τους τάκους, εκτός αν είναι αυτοκόλλητοι.
  • Τοποθετήστε τα αρμοκάλυπτρα στο πάνω μέρος, στην ποδιά και στις πλευρές του πλαισίου για να ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση.
  • Τοποθετήστε το μπροστινό πέλμα του αρμοκάλυπτρου στην εγκοπή του πλαισίου για να το εγκαταστήσετε.
  • Πιέστε το αρμοκάλυπτρο προς το πλαίσιο για να κουμπώσει στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αφαίρεση αρμοκάλυπτρων που έχουν κοπεί από το πλαίσιο ή την κάσα, σημειώνετε την ακριβή τους θέση. Εφόσον κάθε αρμοκάλυπτρο κόβεται στο χέρι για συγκεκριμένη θέση στο πλαίσιο ή την κάσα, πρέπει να τοποθετηθεί ξανά στην ίδια θέση κατά τη διαδικασία της συναρμολόγησης του υαλοστασίου.