Στην EPAL συνδυάζουμε τα παράθυρα μας με της καλύτερης ποιότητας τζάμια που μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία τζαμιών ικανά να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις σε θερμομόνωσή και ηχομόνωση καθώς και την τεχνογνωσία να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την κατάλληλη σύνθεση  για τις ανάγκες σας.

Οι υαλοπίνακες που χρησιμοποιούμε είναι εισαγόμενοι από τις εταιρίες Guardian και Saint-Gobain, 2 παγκοσμίως αναγνωρισμένες στην παράγωγη και καινοτομία στις κατασκευές γυαλιού.

Η EPAL έχει πιστοποιηθεί για τις διαδικασίες σφράγισης θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών υαλοπινάκων με αέριο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 1279-2 και DIN EN1279-3 από το Γερμανικό Ινστιτούτο ift Rosenheim.

Χάρη στην τεχνική μας γνώση και στα πρώτης ποιότητας υλικά που χρησιμοποιούμε, τα τζαμιά μας μπορούν να επιτύχουν ένα χαμηλό   συντελεστή μόνωσης έως και  Ug=0,6 W/m2K και πολύ καλές ηχομονωτικές ιδιότητες (Rw (C; Ctr) = 48 (-2; -6) dB σύμφωνα με εργαστηριακές δοκιμές

EPAL Διπλά Τζάμια

Διπλά Τζάμια

Τα διπλά τζάμια αποτελούν την ένωση δύο μονών τζαμιών που συνδέονται μεταξύ τους με ένα ειδικό αποστάτη. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την συγκόλληση έχουν μεγάλη αντοχή σε θερμοκρασιακές αλλαγές και μικρό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. Ανάμεσά τους μπορεί να υπάρχει αέρας ή κάποιο αδρανές αέριο ώστε να μην υπάρχει μεταφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού υαλοπίνακα.

EPAL Τριπλά Τζάμια

Τριπλά Τζάμια

Τα τριπλά τζάμια αποτελούν επέκταση των διπλών τζαμιών και προσφέρουν ακόμα καλύτερη ηχομόνωση και θερμομόνωση σε σχέση με τα διπλά. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την συγκόλληση έχουν μεγάλη αντοχή σε θερμοκρασιακές αλλαγές και μικρό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. Ανάμεσά τους μπορεί να υπάρχει αέρας ή κάποιο αδρανές αέριο ώστε να μην υπάρχει μεταφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού υαλοπίνακα.