Οι διελάσεις αλουμινίου παρουσιάζουν υψηλή θερμική αγωγιμότητα και αφήνουν τη θερμότητα να διαφύγει πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό, πρέπει να εξοπλίζονται με θερμοδιακοπές, ειδικά στα πιο ψυχρά κλίματα. Η θερμοδιακοπή αποτελείται από μη-αγώγιμο υλικό και τοποθετείται μέσα στη διέλαση ώστε να εμποδίσει τη θερμότητα να περάσει στην εξωτερική πλευρά και να διατηρήσει την εσωτερική πλευρά σε θερμοκρασία δωματίου.

Η θερμοδιακοπή χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν εξαιτίας των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και του πάγου, αλλά ΟΧΙ ως θερμικό φράγμα. Αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να αποτρέπει μερικώς τη μεταφορά θερμότητας, αλλά οι κοιλότητες της διέλασης θερμαίνονται ούτως ή άλλως, επηρεάζοντας τις εσωτερικές επιφάνειες. Παρομοίως, άλλα είδη μηχανισμών που συναντάμε σε παράθυρα και πόρτες αλουμινίου μπορεί να επιτρέπουν στη ζέστη να επηρεάσει τις εσωτερικές επιφάνειες.

Όταν η θερμοκρασία τους αυξηθεί απότομα, οι διελάσεις αλουμινίου με θερμοδιακοπή υφίστανται προσωρινή διαστολή. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία κάποιων προϊόντων με διάφορους τρόπους, όπως:

  • Κύρτωση κατακόρυφων μελών
  • Ακαμψία μηχανισμών πολλαπλών σημείων
  • Ελαφρώς δυσκίνητα παράθυρα

Η EPAL σχεδιάζει όλα τα προϊόντα της έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών. Εντούτοις, συστήνουμε να λαμβάνεται υπόψη η γνωμοδότηση των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων μας πάνω σε εν δυνάμει προβλήματα για τη διασφάλιση της επιλογής του καταλληλότερου προϊόντος για κάθε χρήση.