Η (εταιρεία) EPAL δεσµεύεται να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Υποστηρίζουµε αυτή τη δέσµευση µε κάποιες από τις πιο µακροπρόθεσµες εγγυήσεις στη βιοµηχανία. Επιπλέον, αυτή η δεδοµένη εγγύηση δεν υπολογίζεται αναλογικά και είναι πλήρως µεταβιβάσιµη. Η (εταιρεία) EPAL παρέχει την ίδια κάλυψη από την πρώτη ηµέρα της περιόδου της εγγύησης ανεξάρτητα από το ποιος κατέχει τα προϊόντα µας.

 • Κουφώµατα- Κουφώµατα παραθύρων και θυρών έχουν εγγύηση για 10 έτη έναντι ελαττωµάτων κατασκευής, υλικών και εργασίας.
 • Τζάµια- Τα τεµάχια µονωµένων τζαµιών έχουν εγγύηση για 10 έτη έναντι ορατών ελαττωµάτων προκαλούµενων από αποτυχία (βλάβη) στο αεροστεγώς µονωµένο τζάµι.
 • Τελείωµα (Φινίρισµα)- Τα τελειώµατα έχουν εγγύηση το ελάχιστο 10 έτη έναντι θρυµµατισµού, ραγίσµατος ή ξεφλουδίσµατος υπό κανονική χρήση. Οι εγγυήσεις έναντι του ξεθωριάσµατος καθορίζονται από τον τύπο της επίστρωσης και ποικίλουν από 1 έως 10 έτη.
 • Υλικό– Εργοστασιακά τοποθετηµένο υλικό καλύπτεται πλήρως για 10 έτη. Το υλικό είναι εξουσιοδοτηµένο να λειτουργεί κατά τη διάρκεια αυτής της εγγύησης.

Ζηµία που προκλήθηκε από τα ακόλουθα:

 • Ζηµία που προκλήθηκε από υπερβολική θερµότητα ή επαφή µε φλόγα
 • Ζηµία που προκλήθηκε από αποξεστικό υλικό ή καθαριστικό
 • Ζηµία στο φινίρισµα που προκλήθηκε από άµεση επαφή µε διαβρωτικό χηµικό
 • Ζηµία που προκλήθηκε από ατυχήµατα ή τυχηρά (ανωτέρα βία)
 • Ζηµία ως αποτέλεσµα µη κανονικής τοποθέτησης και σκισίµατος
 • Ζηµία ως αποτέλεσµα ακατάλληλης συντήρησης

Ελάττωµα ή ζηµία του προϊόντος εξαιτίας ακατάλληλης εγκατάστασης ή τροποποίησης που περιλαµβάνουν:

 • Προσαρµογές ή διορθώσεις εξαιτίας ακατάλληλης εγκατάστασης
 • Ελαττώµατα εξαιτίας τροποποιήσεων στο προϊόν ή συσκευών βλαπτικών των τζαµιών (π.χ. χρωµατισµός τζαµιού, συστήµατα ασφαλείας, ακατάλληλη βαφή ή βαφή, µονωτικές καλύψεις κ.α.)
 • Τεµάχια συναρµολογηµένα ή κοµµένα ακατάλληλα
 • Ελάττωµα που οφείλεται σε εφαρµογή µη εργοστασιακού υλικού (π.χ. κλειδαριές, τελειώµατα, µεντεσέδες, υλικά για έκτακτης ανάγκης, ενώµατα κ.α.)

Πρόσθετες υπηρεσίες που εξαιρούνται της περιορισµένης αυτής εγγύησης:

 • Εργαστήριο για αντικατάσταση προϊόντων
 • Μεταβάσεις για εξυπηρέτηση προκειµένου να παρέχουν οδηγίες στη χρήση του προϊόντος
 • Ισχύοντες φόροι και ναύλα
 • Στοιχεία υλικού που δεν εγκαθίστανται κατά την παραγωγή

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ, ΦΩΤΙΑΣ, ΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ EPAL.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ EPAL ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ  ΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Ή ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.