Το έγγραφο αυτό περιέχει τις γενικές συστηνόμενες οδηγίες για συνδυασμό των πορτών και παραθύρων μας.

Για τον συνδυασμό πορτών και παραθύρων χρησιμοποιούνται δύο όροι:

 • Ορθοστάτης – χρησιμοποιείται για τη διαδοχική σύνδεση δύο προϊόντων με κατακόρυφο μέλος.
 • Τραβέρσα – τοποθέτηση ενός προϊόντος (συνήθως παράθυρο) πάνω από ένα άλλο προϊόν (κατά κανόνα μια πόρτα).

Για κάθε προϊόν διατίθενται επιπρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες για σύνδεση με ορθοστάτες ή τραβέρσες.

Κατά τον συνδυασμό δύο προϊόντων, είναι προτιμότερο να έχουν το ίδιο πάχος πλαισίου, ειδικά κατά τη σύνδεση με ορθοστάτες.

Για τον συνδυασμό των προϊόντων:

 • Χρησιμοποιείται προφίλ ή στατικό μέλος σχήματος Ι (ορθοστάτης Ι) για κατακόρυφη ένωση των προϊόντων.
 • Χρησιμοποιείται έλασμα εγκιβωτισμού τραβέρσας ή συνδυασμός ελάσματος εγκιβωτισμού τραβέρσας και στατικού σωλήνα για οριζόντια ένωση των προϊόντων με τραβέρσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε πλαίσια τύπου nail-fin, μπορεί να χρειαστεί η επιτόπου αποκοπή του πτερυγίου στη θέση του ορθοστάτη ή της τραβέρσας.

Οι κύριοι λόγοι για ορθοστάτες και τραβέρσες είναι:

 • Αυξημένη στατική απόδοση.
 • Δυνατότητα συνδυασμού πολλών πλαισίων για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων.
 • Δυνατότητα συνδυασμού προϊόντων διαφορετικού τύπου (π.χ. συρόμενη πόρτα με σταθερό παράθυρο).

Χρησιμοποιήστε πλαίσια τύπου μπλοκ σε θέσεις όπου συνδέονται προϊόντα, όπως στην ποδιά. Εργοστασιακοί ορθοστάτες Ι δεν συνδυάζονται με πλαίσια τύπου nail-fin.

Απαιτείται έλασμα εγκιβωτισμού ποδιάς για το συνολικό μήκος σε όλα τα προϊόντα σύνδεσης με ορθοστάτες και έλασμα εγκιβωτισμού ποδιάς σε όλες τις τραβέρσες.

Είναι δυνατή η προμήθεια ελασμάτων εγκιβωτισμού ποδιάς ειδικών διαστάσεων κατόπιν παραγγελίας. Μεγέθη μεγαλύτερα των 4 m θα αποστέλλονται σε τμήματα. Η σφράγιση των αρμών γίνεται με δική σας ευθύνη.

Κατά τον συνδυασμό προϊόντων με ορθοστάτες, λάβετε υπόψη τη στατική απόδοση της σύνδεσης με ορθοστάτες. Η απαιτούμενη αντοχή της σύνδεσης του ορθοστάτη Ι εξαρτάται από την κατηγορία της μελέτης και τις καθαρές διαστάσεις του πλαισίου.

Για συνδυασμούς που υπερβαίνουν την αντοχή των βασικών μας συνδέσεων με ορθοστάτες Ι, είστε υπεύθυνοι για την προμήθεια επαρκών στατικών στοιχείων για την κάλυψη των απαιτήσεων του σχεδιασμού.

Οι ορθοστάτες Ι έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντέχουν ανεμοπίεση μεγαλύτερη από την πλευρική φόρτιση. Κατά τη σύνδεση προϊόντων με ορθοστάτες Ι, για παράδειγμα ανοιγόμενης πόρτας δίπλα σε σταθερό παράθυρο, λάβετε υπόψη την πλευρική φόρτιση. Από την πλευρά της ανοιγόμενης πόρτας με τους μεντεσέδες θα δημιουργείται πλευρική φόρτιση στον ορθοστάτη Ι. Το ίδιο ισχύει κατά τον συνδυασμό συρόμενης πόρτας με σταθερό παράθυρο. Από την πλευρά κλειδώματος της πόρτας (αν τραβηχτεί η πόρτα ενώ είναι κλειδωμένη) θα δημιουργείται επίσης πλευρική φόρτιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση στατικών μελών με θερμοδιακοπτόμενα προϊόντα μπορεί να επηρεάσει την ενεργειακή απόδοση (π.χ. σχετικά με τον πάγο, τη θερμότητα, τη συμπύκνωση υδρατμών, κ.λπ.).

Κατά τη χρήση τραβερσών, λάβετε υπόψη τη στατική απόδοση τόσο έναντι των φορτίων ανέμου όσο και έναντι της κάμψης. Για τη σύνδεση των πλαισίων στην τραβέρσα δεν χρησιμοποιούνται βίδες καθώς προκαλούν ζημιά στο έλασμα εγκιβωτισμού της ποδιάς, που φράζει τη διέλευση νερού μεταξύ των προϊόντων. Η σύνδεση εξαρτάται αποκλειστικά από τις στατικές ιδιότητες του συμβατού στεγανωτικού.

Μπορεί να προκύψει βέλος κάμψης, όταν τοποθετείται ένα παράθυρο πάνω από συρόμενο παράθυρο ή πόρτα. Στα συρόμενα προϊόντα, πρέπει να υπάρχει κενό μεταξύ του άνω τμήματος του πλαισίου και του συρόμενου φύλλου. Αν παρουσιαστεί βέλος κάμψης στο άνω τμήμα του πλαισίου, μπορεί να μειώσει ή να μηδενίσει το κενό, μην επιτρέποντας την κύλιση του συρόμενου φύλλου.

Αν δεν υποστηρίζεται το άνω τμήμα του πλαισίου συρόμενου παραθύρου ή πόρτας, μπορεί να παρουσιάσει βέλος κάμψης από το ίδιο βάρος. Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται με την τοποθέτηση του επιπρόσθετου βάρους άλλου παραθύρου από πάνω.

Για συνδυασμούς που υπερβαίνουν την αντοχή των βασικών μας συνδέσεων με τραβέρσες, είστε υπεύθυνοι για την προμήθεια επαρκών στατικών στοιχείων για την κάλυψη των απαιτήσεων του σχεδιασμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση μεταλλικών στρωτήρων ή άλλων στατικών μελών με θερμοδιακοπτόμενα προϊόντα μπορεί να επηρεάσει την ενεργειακή απόδοση (π.χ. σχετικά με τον πάγο, τη θερμότητα, τη συμπύκνωση υδρατμών, κ.λπ.).

Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης ορθοστατών αφορούν εργοστασιακά παρεχόμενους ορθοστάτες Ι.

 • Για να περάσει από την αναδίπλωση του ελάσματος εγκιβωτισμού της ποδιάς, πρέπει να γίνει εγκοπή στον ορθοστάτη Ι επί τόπου.
 • Τοποθετήστε τον ορθοστάτη Ι μεταξύ των πλαισίων όπως φαίνεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε πως έχει τοποθετηθεί λάστιχο φούσκα στις σχισμές Τ του ορθοστάτη Ι.
 • Στερεώστε το πλαίσιο στον ορθοστάτη Ι με αυτοκοχλιούμενες βίδες.
  Σε προϊόντα GTF, πρέπει να αφαιρέσετε τουλάχιστον τα αρμοκάλυπτρα και πιθανώς τον υαλοπίνακα, ανάλογα με το μέγεθός του, για να στερεώσετε τις βίδες.
  Το μέγεθος και η απόσταση των βιδών πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να συσφίξετε τις απέναντι βίδες για την αποφυγή χαλάρωσης.
 • Εφαρμόστε συμβατό στεγανωτικό σε όλες τις κεφαλές των βιδών.
 • Τοποθετήστε ξανά τον υαλοπίνακα και τα αρμοκάλυπτρα (αν χρειάζεται).
 • Εφαρμόστε στεγανωτικό σε όλο το μήκος των εξωτερικών κατακόρυφων αρμών, αφήνοντας κενό 1,2 cm στη βάση για αποστράγγιση.
 • Τοποθετήστε τη ράβδο στήριξης και καλύψτε με συμβατό στεγανωτικό για να εξασφαλίσετε πως δεν διέρχεται νερό από τις συνδεδεμένες μονάδες.
 • Τοποθετήστε μονωτικό φύλλο επάνω από τις μονάδες, όπως φαίνεται στην εικόνα, για επιπρόσθετη προστασία από την υγρασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μονωτικό φύλλο δεν παρέχεται από το εργοστάσιο.

 • Εφαρμόστε πλήρη στρώση συμβατού στεγανωτικού σε όλο το άνω τμήμα του κατώτερου πλαισίου, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 • Τοποθετήστε το έλασμα εγκιβωτισμού της τραβέρσας επάνω από το άνω τμήμα του κατώτερου πλαισίου.
 • Εφαρμόστε συμβατό στεγανωτικό σε όλο το μήκος εσωτερικά της αναδίπλωσης του ελάσματος εγκιβωτισμού της τραβέρσας.
 • Τοποθετήστε το άνω πλαίσιο (τραβέρσα) επάνω στο έλασμα εγκιβωτισμού της τραβέρσας. Βεβαιωθείτε πως η βάση του άνω πλαισίου κοντράρει εσωτερικά στην αναδίπλωση του ελάσματος εγκιβωτισμού της τραβέρσας και εφάπτεται με το στεγανωτικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση μεταλλικών στρωτήρων ή άλλων στατικών μελών με θερμοδιακοπτόμενα προϊόντα μπορεί να επηρεάσει την ενεργειακή απόδοση (π.χ. σχετικά με τον πάγο, τη θερμότητα, τη συμπύκνωση υδρατμών, κ.λπ.).