O ιστότοπος με όνομα χώρου (domain name): https://epal.gr (εφεξής το «Site» ή ο «Δικτυακός τόπος») ανήκει στην επιχείρηση «ΕΠΑΛ ΑEΒΕ | Π ΠΕΡΠΕΡΗΣ Α ΡΙΣΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «EPAL», με έδρα την Θεσσαλονίκη, 2ο χλμ Σίνδρου – Χαλάστρας (εφεξής «EPAL»), η οποία έχει την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισής του και αποτελεί σύστημα επικοινωνίας και ενημέρωσης της EPAL με το κοινό μέσω του διαδικτύου.

Το παρόν περιέχει τους Γενικούς Όρους Χρήσης του Site (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») που διέπουν τη σχέση της EPAL με τους επισκέπτες και χρήστες του Site (εφεξής οι «Χρήστες») και ειδικότερα του συνόλου του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, εικόνων, γραφικών, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων κλπ.) (εφεξής το «Περιεχόμενο») και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτό και οι οποίοι τυγχάνουν εφαρμογής κάθε φορά που ο Χρήστης εισέρχεται στο Site ή/και κάνει χρήση του Περιεχομένου και των υπηρεσιών του.

O Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης που ακολουθούν πριν την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του Περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Site.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του Περιεχομένου αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας της EPAL και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς την αναφορά στην πηγή που είναι η EPAL.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του Περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι επωνυμίες και τα σήματα που περιλαμβάνονται στο Site της EPAL αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα της ιδίας και ανήκουν στην ιδιοκτησία της.

Στο Site ενδέχεται να εμφανίζονται κατά καιρούς λογότυπα, εμπορικά σήματα, κατοχυρωμένα διακριτικά γνωρίσματα και επωνυμίες τρίτων. Το σύνολο των στοιχείων αυτών αποτελεί ιδιοκτησία των αντίστοιχων δικαιούχων. Τυχόν αναφορές σε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή άλλες πληροφορίες, μέσω σημάτων, εμπορικών ονομασιών, προμηθευτών, κατασκευαστών ή άλλων γνωρισμάτων των δικαιούχων που εμφανίζονται στο Site, δεν συνιστά ούτε υπονοεί οικειοποίηση, σύσταση ή έγκριση εκ μέρους της EPAL και σε κάθε περίπτωση ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικαιούχων.

Μεταβολή Περιεχομένου

Οι πληροφορίες και εν γένει το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στο Site υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της EPAL, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης. Σε καμία περίπτωση η EPAL δεν ευθύνεται για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από τέτοια μερική ή πλήρη μεταβολή του Περιεχομένου του Site.

Περιορισμός ευθύνης της EPAL

Η EPAL χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του Περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες, το υλικό και εν γένει το Περιεχόμενο παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, και τις οποίες ρητά αρνείται η EPAL.

Η EPAL δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι το Περιεχόμενο και εν γένει οι σελίδες και το υλικό του Site θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση η EPAL δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του Περιεχόμενου. Περαιτέρω, η EPAL δεν εγγυάται ότι οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή ιστότοπο τρίτων στον οποίο παραπέμπει το Site ή οι servers μέσω των οποίων καθίστανται αυτά διαθέσιμα, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της EPAL για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του Site.

Μη ενήμερο υλικό

Στο Site της EPAL δύναται να υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία τα οποία σήμερα να μην ισχύουν, όπως για παράδειγμα δελτία τύπου ή άμεσες ενημερώσεις.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters που λαμβάνουν οι Χρήστες του Site που εγγράφονται στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της EPAL και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Η EPAL διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Αποκλεισμός νομικών συμβουλών

Το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Site έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως νομικές ή εν γένει επαγγελματικές συμβουλές.

Οι υποχρεώσεις των Χρηστών

Κάθε Χρήστης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση του Site και εν γένει του διαδικτυακού τόπου της EPAL.

Ειδικότερα, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την EPAL ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά:

  • η επέμβαση επί του Site με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του Περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της EPAL ή άλλων φορέων που συνδέονται με την EPAL ή αναφέρονται κατά καιρούς σε κείμενα ή άλλο υλικό που περιλαμβάνεται στο Περιεχόμενο του Site ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στο Site,
  • η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στο Site ή που μπορεί να παρεμποδίσουν τη χρήση αυτού από τρίτους,
  • η πρόκληση, μέσω της χρήσης του Site βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο.
    Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Site και στην EPAL ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης χρήση του Site και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από Χρήστη, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε EPAL επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων του και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της EPAL.

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων – Σύνδεσμοι σε ιστοτόπους τρίτων

Η EPAL δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links, hyperlinks), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση της EPAL, προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και το κοινό οφείλει να απευθύνεται.

Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης

Η EPAL δικαιούται από καιρό σε καιρό να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης του Site. Κάθε Xρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Site ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Χρήστη αποδοχή των Όρων αυτών.

Η EPAL δικαιούται να τροποποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του Site ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Site οποτεδήποτε κατά την κρίση του και χωρίς προειδοποίηση των Χρηστών.

Αποζημίωση

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της EPAL, των νομίμων εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του Χρήστη, αναλαμβάνει ο Χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την EPAL στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση (Όροι Χρήσης) διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.