Είμαστε η μοναδική ελληνική κατασκευαστική εταιρεία παραθύρων που είναι εξοπλισμένη με πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία, ολοκληρωμένο βαφείο, σειρά παραγωγής και σφράγισης θερμομονωτικών υαλοπινάκων και εργαστήριο δοκιμών.

EPAL - ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Στο εργαστήριο, οι κατασκευές μας υποβάλλονται σε δοκιμές που προσομοιώνουν τις καιρικές συνθήκες του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, βροχής και δυνατού αέρα διαφορετικής έντασης.

Έτσι μπορούμε να σχηματίσουμε μια εικόνα για το τι μπορούμε ρεαλιστικά να περιμένουμε από αυτή την κατασκευή.

EPAL - Ποιοτικός έλεγχος

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Το εργαστήριο μας, μας επιτρέπει να ελέγχουμε τις επιδόσεις μιας νέας σειράς προφίλ που κατασκευάζουμε.  Αν τα αποτελέσματα δεν φτάνουν τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει, η σειρά επιστρέφει στο στάδιο του σχεδιασμού.

Παράλληλα έχουμε την δυνατότητα να ελέγχουμε και τις πρώτες ύλες διαφορετικών προμηθευτών, όπως ελαστικά και κόλες, για να ξεχωρίσουμε αυτές που προφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα στα παράθυρα μας.