Η νέα σειρά κεντρικών εισόδων ασφαλείας της EPAL – TopSecur με εσωτερική θωράκιση. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της σειράς TopSecur είναι η ασφάλεια. Η εξωτερική επιφάνεια αλουμινίου πάχους 3mm, σε συνδυασμό με την εσωτερική θωράκιση, καθώς και τα πολλαπλά σημεία κλειδώματος παρέχουν μέγιστη ασφάλεια. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας λόγω του εξαιρετικού συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του πάνελ (συνολικού πάχους 90 mm) και της τετραπλής υάλωσης με ενεργειακά κρύσταλλα (Low-E).